EtiketAy Düğümleri

Kuzey Ay Düğümü Balık / Güney Ay Düğümü Başak

Kad Balık

Kuzey Ay Düğümü Balık / Güney Ay Düğümü Başak geçmiş yaşam enkarnelerinde çok çalıştılar detaycı planlıydılar o yüzden bu hayatta aşırı analiz etmek, eleştirel yaklaşımlar düzeni bozmamak adına akışa direnmek, olaylara subjektif bakmak hata bulmak başkalarını haksız çıkarmak hata yapmak konusunda endişe etmek ayrıca ayrıntıların önemini abartmak onları bu hayatta geri çeker.

Oysaki onlar bu hayatta akışta kalmayı öğrenmeli. Şefkatli olmak endişeyi yüce yaratıcıya teslim etmek meditasyonla huzurlu zihin yaratmak ayrıca ruhsal yola odaklanmalılar. Gad başakların karşısına çıkan herkes onların kader planıdır. Karşısındaki kişilere kulak vermeliler. Kendileri düzen ve plan yaptıkça geri gidecekler çünkü büyük resmi göremediklerinden çok şeyi aslında gözden kaçırabilirler. Esnek olmak değişimi hoş karşılamak onlara iyi gelecektir. Ayrıca kendi isteklerinden karşılarına çıkan fırsatları fardındalığını geliştirmeliler. Tanrı onlara akışı güvenli kıldı.

Kuzey Ay Düğümü Kova / Güney Ay Düğümü Aslan

Kad Kova

Kuzey Ay Düğümü Kova / Güney Ay Düğümü Aslan karmasını yaşadıkları bir önceki enkarnelerinde saraylarda yaşadılar. Ünlüydüler ve stardılar. Madonna gibi ünlülerin bir sonraki hayatlarıdır. Devasa kibir ve egoları vardır ,özel ilgi ve muamele beklerler. Hemen her şeye bozulur veya alınırlar bir önceki hayatlarında ünlü kral kraliçe prenses yada asil soydan geldikleri düşünülür.

Bu aks en zor akslardan biridir. Her zaman ön planda olmak isterler ama hayat onları bazen komik durumlara düşürebilir. Hepsi bu derece değildir. Bunlar bir yetenek yada özelliklerini geliştirdiklerinde gerçekten değerli olurlar. Bu akstakiler toplum için değerli bir şeyler yapmalılar, ayrıca koordine olmayı etrafında kendinden başkaları olduğunu görmeliler. Gad aslan Kad kovalar grup çalışması ve ekip ruhu edinmeli bu hayatta halkın olduğu yerde ve halk insanından fayda görürler. Objektif olup her zaman tüm tabloyu görmeliler. Dostluk ve arkadaşlık için istek duymalılar. Grubun en yüksek  hayrına olan kararları almalılar, eşitliğin farkındalıklarını geliştirmeliler. Kazan kazan durumları yaratmalılar. Başkalarınında özel olduklarını farketmeliler. İnatçılık ve dik başlılıktan vazgeçmeliler. Aşırı tutku ve aşırılığa kaçmayı bırakmalılar, ayrıca lüks şatafat onlara iyi gelmez. Harekete geçmeden önce düşünmeliler acele karar vermemeliler. Aşkta yada kumarda risk almamalılar .

Kuzey Ay Düğümü Oğlak / Güney Ay Düğümü Yengeç

Kad Oğlak

Kuzey Ay Düğümü Oğlak / Güney Ay Düğümü Yengeç bundan önceki enkarnelerinde sakin güvenli mutlu ailelerden geldiler ve o mutlu hayatlarını bu dünyada ararlar ama kötü ailelere gelirler. Aslında onlar aileyi mutlu yuvayı yaratmaya çalışırlar. Fazla mütevazidirler. Kendi kabuklarında yaşarlar aileye ve çocuklarına karşı disiplin kuramaz onun statü isteğini sadece ailede olmasını ister ama bunu asla bu davranışları ile elde edemez.

Gad yengeçler eğer çalışmazlarsa evlilikleri bozulur. Bu ay düğümü kişilerine çalış kariyer yap diyoruz. Gad yengeç evde zaman geçirmemeli ev işi yapmamalı onlara seni sınırlayan kabuğundan çık olgunlaş ve sorumluluk almakta gönüllü ol diyoruz. Ayrıca bu akstakiler duygusallık ve hassaslık gösterirler geçmişte anılarda yaşarlar bu durum onları geri çeker. Hatta geçmişi kullanarak kişileri yönetmek isterler. Onlara verilecek tavsiyeler .Öz saygı edinmeliler. Çocuksu taraflarını bırakıp bir yetişkin pozisyonunda olmalılar. Başarı için sorumluluk almakta gönüllü olmalılar. Büyük düşünmeyi öğrenmeliler. Sorunları akla uygun yöntemlerle çözmeliler. Bağımlılıkları ve kaprisli davranışlardan kaçınmalılar..

Kuzey Ay Düğümü Yay / Güney Ay Düğümü İkizler

Kad Yay

Kuzey Ay Düğümü Yay / Güney Ay Düğümü İkizler bunların çoğu öğretmenler akıllı insanlar mantık insanları ama bunların tüm mantıklı kararları onlara yanlış olacak. Gad ikizler geçmiş yaşamlarında mantık insanlarıydılar her şeye bakışları davranışları akıl odaklıydı ama bu enkarnelerinde yani Kad yay onlara hayal kur diyor.

Bunlara mantıklı kararlardan çık hayat felsefesi oluştur kitapları bırak hayatı deneyimle hayallerin gerçek olacak hayal kurmayı öğren hayal kur ve olsun deriz.ayrıca ikizler karasızdır ve kendine inanmaz kendilerine itimat etmeyi öğrenmeliler, sezgileri ile hareket etmek spontane olmak, içlerindeki özgürlük ve serüven duygusunu geliştirmek, onarın bu hayattaki başlıca ödevleri. Gad ikizler yüzeysel yaşar oysaki bir felsefe edinip en derinine inmeyi ve anlam arayışı onlara iyi gelecek olandır. Hayallerine inanmaları bile gerçekleşmesini sağlar. Onları sıkıştıkları o mantık alanından çıkarmak ve yayın özgürlüğünü deneyimci tarafını tatmalarını sağlamak gerekmektedir. Yoksa mantıkla yaptıkları hareketler onlara iyi gelmeyecek ve onları geri çekecektir.

Kuzey Ay Düğümü Terazi / Güney Ay Düğümü Koç

Kad Terazi

Kuzey Ay Düğümü Terazi / Güney Ay Düğümü Koç olanlar geçmiş hayatta hep tek başınaydılar. İlkel kabileler yada survivor yaşamışlardır. Sosyalleşmekte zorlanırlar. Hayat onlara yalnız kalma sosyalleş der. Bu onlara zor gelebilir. Evlilikten kaçarlar hatta evliliğe bakış açıları sen seni seveni seçtir.

Hep tek başına başarılı olmak ister, oysaki güçlerini enerjilerini birbirlerini yüceltmek için kullanmalı ve yukarıya tırmanırken birileri ile birlikte tırmanmalı onlar için  parlat ki parla deriz. Gad koçlarda bencillik eğilimi vardır ve aşırı kendilerini sevme duyguları da vardır. Onlara verilecek en iyi tavsiye uyumlu ol, yalnız takılma, zerafet algını geliştir de deriz, ayrıca işbirliği paylaşmak olayları diğer kişinin gözünden görmek her iki tarafında karlı çıkacağı durumlar yaratmayı misyon edinmeliler. Düşünmeden fevri davranışlar kendilerini öne sürmek öfke patlamaları uzlaşmaya direnmek onları geri çeken hareketler olacaktır bu ve buna benzer durumlardan sakınmalıdır. Yaşamı sürdürme konusunda kaygıdan uzak kalmalıdır aslında hayat ona uyumlu partnerler yollayacaktır sadece partnerin tarafından bakması bunu görmesini sağlayacaktır .

Kuzey Ay Düğümü Başak / Güney Ay Düğümü Balık

Kad Başak

Kuzey Ay Düğümü Başak / Güney Ay Düğümü Balık karmasını yaşadıkları bir önceki enkarnelerinde kendileri için yaşamadılar egoları darmadağın akışta kalmak onları yanlış sulara götürecektir. İçlerindeki inanç onlara akışın güvende olduğunu söyler ama aksine kaderin ipleri onların eline verilmiştir.Objektif bakış onları her türlü zarara sokar. 

Hayatlarını detaylı bir şekilde planlamalılar, ayrıca Gad balık Kad başak ay düğümü kişisi ne pahasına olursa olsun kendinden şüphe duymamalı. Onlar kaosa düzen getirmeli rutinler yaratmalı korkulara rağmen riskler almalı başkalarına hizmet etmeli  analizci olmalı ve ayrıntıları fark etmeli mağdur ve kurban rolünden çıkmalı yetersizlik duygusundan kaçınmalı. Ayrıca gerçeklerden kaçış bağımlılık eğilimlerinden kaçınmalı. Onları bir kurtarıcı ve körü körüne güvenebileceği ve teslim olabileceği bir kurtarıcı ve akıl hocası aramaktadır düşünceleri eğer yeterince teslim olabilirsem tanrı her şeyi düzene sokar diye düşünür, oysaki dünyaya açılıp üretken bir şeyler yaptıklarında ve hayata katıldıklarında kendilerini işte o zaman aradıkları güven içinde bulacaklardır.

Kuzey Ay Düğümü Aslan / Güney Ay Düğümü Kova

Kad Aslan

Kuzey Ay Düğümü Aslan / Güney Ay Düğümü Kova karmasını yaşadıkları enkarnelerinde çok akıllı önemli insanlardı (ibni sina gibi) büyük düşünürlerdendiler. Genellemeler ön yargılar sabit fikirler onları bu hayatlarında geri çeker. Eyleme geçmek için başkalarının itelemesini beklemek, soğuk ve uzak durmak, yüzleşmelerden kaçmak, beklemek ve düşünmek onları geri çeken durumlardır.

Aslında onlar bu hayata özel olmaya geldiler. Merkez sahneyi almaya gönüllü olmalılar kalplerindeki arzuların peşine düşmeliler, öz güven geliştirmeliler. Coşkulu olmalılar, olayların kendine bağlı olduğunu bilmeliler. Yaşamı bir oyun alanı gibi görmeliler. İradelerini güçlendirmeliler, Gad kova Kad aslan ay düğümü insanı hareket etmek için düşündüğünde fırsatları kaçırabilir. Onlar merkez sahnenin baş rolünde olduklarını bilmeliler. Toplumsal konular kalabalık gruplar yada grubun hayrına yapılan eylemlerde olmak onları geri plana atar. Onlar kendilerini öne çıkaracak öz güveni geliştirmeliler.

Kuzey Ay Düğümü Yengeç / Güzen Ay Düğümü Oğlak

Kad Yengeç

Kuzey Ay Düğümü Yengeç / Güzen Ay Düğümü Oğlak karmasını yaşadıkları bir önceki hayatlarında çok önemli yerlerin başındaydılar. Büyük statü sahibiydiler.Bunlar bu hayatta küçükken bile büyümüş küçülmüş gibidirler, insanlara hep bir mesafe koyarlar samimi değildirler ve hep büyük düşünürler. Duygusallıktan uzaktırlar, başkalarının duygularını anlamazlar fazla hedef odaklıdırlar.

Her şeyden tümüyle sorumlu olduklarını hissederler. Yakın ilişkilerde duygularını gizlerler .Kontrol etme gereksinimleri fazladır. Gad oğlak Kad yengeçlere verilecek en doğru tavsiyeler duyguları fark etmek, kişilere karşı empati yeteneği geliştirmek içlerindeki çocuğu görmek ve onu çıkarmak, samimi duygularını paylaşmak kişilerle arasındaki mesafeyi kaldırmak, alçak gönüllülük ve  insanları fiziksel duygusal ve zihinsel olarak beslemeyi öğrenmek. Bunların doğru ve mutlu yuva kurmaları kalplerinin sesini dinlemekten geçer.

Kuzey Ay Düğümü İkizler / Güney Ay Düğümü Yay

Kad İkizler

Kuzey Ay Düğümü İkizler / Güney Ay Düğümü Yay bunlar enkarnelerinde büyük özgürlükten geliyorlar inandıkları şeylerin peşinden giderler. Reankarne hayatlarında bir gezgin gibi yaşamışlar mantıklı olmaları çok zor çok çabuk sıkılırlar. Kağıt kalemle not almaları bile zordur hayal güçlerini kullanarak resmederler.

Hayat felsefeleri vardır ve bunlar bu hayatta hayat felsefelerini herkese yaymalı başkalarına ilham vermeli. Gad yayın büyük hayalleri vardır ama bu hayallerden sıyrılıp gerçekçi gözlüklerini takmalılar, hayat onları mantıklı olmaları için zorlayacak. Ayrıca bu hayatta sosyalleşmeliler .yaşadıkları şeylere fazla anlam yüklemek gibi bir alışkanlıkları vardır oysa bu hayatta takılmamayı ve yüzeyde kalmayı öğrenmeli. Sezgileriyle hareket etmekten kaçınmalılar. Haklı olma ihtiyacından vazgeçmeliler. Yeni fikir ve deneyimlere açık olmalılar. Sağlıklı merak edinmeliler. Yaşama ve diğer insanlara karşı olumlu yaklaşımda olmaları ve bu özelliğini geliştirmelidir o zaman hayat onun için daha kolay olacaktır.

Kuzey Ay Düğümü Boğa / Güney Ay Düğümü Akrep

Kad Boğa

Kuzey Ay Düğümü Boğa / Güney Ay Düğümü Akrep olanlar karmasını yaşadıkları bir önceki enkarnelerinde büyük sıkıntılardan geldiler. Savaştan ve felaketlerden geldiler. O kadar büyük sıkıntı çektiler ki güvenecek kimseleri  yoktu. Belkide bir cinayete kurban gittiler, krizler hiç peşlerini bırakmadı. Bunlar o yüzden bu enkarnelerinde hiç kimseye güvenemezler çocukken bile kabus görürler.

Hatta doğduklarında sebepsiz günlerce kabuslarla uyanıp ağladıkları söylenir. Güçlü insanlardır nerede bir kriz varsa oraya çekilir ve çözerler. Dolayısı ile bu hayat onlara ödül olarak verilmiştir. Kuzey ay düğümü boğalar güvenmeyi bağışlamayı sabrı öğrenmelidir. Bu hayatta aslında tanrı onların karşısına güvenilir insanlar göndermiştir. Çok acelecidirler ama hiç bir işleri hemen ve hızlı olmaz onlar bu hayatta seyirci ve keyif alan kişi olma yolunda ilerlemeliler. Bu kişiler beş duyuları ile yaşamalıdır. Doğa yürüyüşleri, masaj yaptırmak, manzara seyretmek belki bir ağaca sarılmak onlara enerji ve huzuru öğretmenin en iyi yoludur. Kad boğaların karşısına ağır insanlar çıkacaktır ve bu şekilde onların da hayatı rolantiye almayı öğrenmeleri gerekecektir.