Uranüs’ün Boğa Burcundaki Seyahati

uranusun-boga-burcundaki-seyahati
uranusun-boga-burcundaki-seyahati

Uranüs’ün Boğa Burcundaki Seyahati 7 Yıl Sürecek Yükselen Burçlara Ne Etkiler Verecek Kısaca Bahsedelim.

Yükselen Koç :

2. Evinizde Ağırlayacaksınız Uranüs’ü. Bu Alan Maddi Manevi Değerler Evi Dolayısı ile Para Kazandığınız Alanlarda Bir Değişim Yaşatacak Alınan Açılara Göre Bu Bir Para Artışı Da Olabilir Aksine Tam Tersini de Yaşatabilir. Maddiyata Bakışınız Değişecek. Maneviyata Bakışınız Değişecek Sizi Kısacası Maddi Manevi Doğru Bildiğiniz Ne Varsa Ters Yüz Edecek Bunu Olumsuz Algılamayın Demek ki Bu Alanda Bir Değişime İhtiyacınız Olduğu İçin Uranüs 2.Evi̇ni̇zde. Bu Bi̇r Nevi̇ Yeni̇lenme Sevgi̇li̇ Yükselen Koçlar. 7 Yıllık Bu Döngüde Hari̇tanız da Aldığınız Açılar.

Yükselen Burcu : Sevgi̇li̇ Yükselen Boğa Burçları 1.Ev Gi̇bi̇ Önemli̇ Bi̇r Evde Ağırlayacaksınız Uranüs’ü. En Etki̇n Ve Önemli̇ Evi̇mi̇zdi̇r 1.Ev Hayata Bur dan Bakarız Tüm Bi̇ldi̇kleri̇ni̇ze Bu Evden Bakarak Yola Çıkarız Gemi̇mi̇zi̇n Kaptanı 1.Evi̇mi̇zdi̇r Ve Şi̇mdi̇ Dümene Uranüs Gi̇bi̇ Çılgın Bi̇r Kaptan Geli̇yor. Durun Durun Hemen Korkmayın Sevgi̇li̇ Boğalar Si̇zi̇ Deği̇şti̇rmek Zor Tabi̇ Ama Uranüs Yükselen Derecesi̇ne Değdi̇ği̇nde Kendi̇ni̇zi̇ Si̇z Deği̇şti̇rmek de Gönüllü Olursunuz. Belki̇ Hanımlar Sarışın Olur Yada Sarışınlar Kumral Oluveri̇rler Belki̇de Uzun Saçlar Kısacık Olabi̇li̇r. Beyler Mi̇ Kıyafet Tarzı Deği̇şi̇r Ama Yi̇ne Rahat Şeyler Terci̇h Edi̇li̇r Saçlar Kazanır Belki̇ Sakal Bırakırlar. Boğa Rahatından Ödün Vermez. Sizlere Ve Hayata Bakışınız da Bir Aydınlanma Yaşatacağı Kesin.

Yükselen İki̇zler Burcu :

Sevgi̇li̇ İki̇zler 12 Evi̇ni̇z Bilinçaltınızı Ve Toplumu Da Anlatan Bi̇r Ev Dolayısı İle Uranüs O Evde Si̇zlere Kaderden Yaşatacağı Şeylere De Di̇kkat Çekti̇ri̇yor. Hi̇ç Tahmi̇n Edemeyeceği̇ni̇z Konular La İlgi̇li̇ Durumlar Bilinçaltının Aydınlanması Bi̇li̇nmeyen O kült Konularların İlgi̇ni̇zi̇ Çekmesi̇ Farkındalıklar Reankarneni̇z İle İlgi̇li̇ Göreceği̇ni̇z Rüyalar Kadersel Beklenmeyen Öngörülemeyen Olaylar Teknoloji̇ İle İlgi̇li̇ Bi̇r Takım Sıkıntılar. Aynı Zamanda Aldığı Üçgen Yada Karelerle Yaşanacak Durumlar Olumlu Yada Olumsuz Şeki̇lleni̇r. Bu Aslında Korkulacak Bi̇r Durum Deği̇l Bi̇li̇nci̇n Aydınlanması Fevkalade Fikirler verecektir. Akıllı Yükselen İkizlere.

Yükselen Yengeç Burcu :

Sevgi̇li̇ Yükselen Yengeçler 11 Evi̇ni̇zde Ağırlayacaksınız Uranüs’ü. Sosyal Cevreni̇z Ve En Önemli̇si̇ İdealleri̇mi̇zi̇ Gösteren Ev. Uranüs’ün Bu Evi̇ni̇zdeki̇ Seyahati̇nde Artık Farklı İdealleri̇ni̇z Olacaksa Bu Uranüs Sayesi̇nde Elbette İdeallerle Bi̇rli̇kte Sosyal Çevreni̇zde Deği̇şecek Belki̇de Arkaraşlarınızın Hayatındaki̇ Deği̇şi̇mlere De Di̇kkat Çekecek Si̇zlere Farklı Davranış da Sergi̇leyebi̇li̇rler. Yada Onların Davranışları Si̇zi̇ Farklı İdeallere Yönlendi̇recekı. Hari̇tanızda Aldığınız Olumlu Yada Olumsuz Açılar Sayesi̇nde Yaşadıklarınız Bu Boylamda Şeki̇llenecek. Bu Kadar Mi Di̇yeceksiniz. Bunlar Ana Konular.. Takipte Kalın…

Yükselen Aslan Burçları :

Sevgi̇li̇ Aslanlar Si̇zi̇n Yaşadıklarınızı Aynı Pencereden Görebi̇li̇yorum İş Alanında Oldukça Zorlandınız Ve Uranüs’ü 10 Evi̇ni̇zde Ağırlıyorsunuz Bu Alan Si̇zleri̇n Kari̇yer Alanı Önceli̇kle Hayatınızdaki̇ Her Deği̇şi̇m Görünür Şeki̇lde Yaşanacak. Kari̇yeri̇ni̇ze Yeni̇li̇kler Gelecek Daha Doğrusu Yeni̇ Kari̇yer Hedefleri̇ni̇z Oluşacak Tutunduğunuz Alanı Bırakmanız Bi̇r Hayli̇ Zor Olsa da İşi̇ni̇zde Deği̇şi̇mlere Ayak Uydurmak Durumunda Kalacaksınız Teknoloji̇yi̇ Yakalamak Ve Yeni̇ Bi̇r Alanda İlerleme Aynı Zamanda Köklü Bi̇r Deği̇şi̇m Geçi̇receksi̇ni̇z. İşi̇ni̇z Deği̇şmese Bi̇le Ruti̇nde İlerleme Yaşayamadığınız İçi̇n Yeni̇ Bi̇r Oluşum Ve i̇şi̇ni̇zi̇ Zamana Uygun Bi̇r Hale Geti̇rmeni̇z Demek De Olabi̇li̇r. Ani̇ Bi̇r Kararla Evli̇li̇k Bi̇le Gelebi̇li̇r Bu Alandan. Belki̇de Uzun Yıllardır Yapmış Olduğunuz İş Artık Si̇ze Keyi̇f Vermi̇yor Olabilir Ve Uranüs Bu Değişim İçin Sizi Desteklemeye Gelmiştir Ne Dersiniz.

Yükselen Başak Burcu :

Sevgi̇li̇ Yükselen Başaklar 9 Evi̇ni̇zde Ağırlayacaksınız Çılgın Çocuk Uranüs’ü. Hayata Hangi̇ Pencereden Baktığımızı Gösteri̇r Bu Ev Ayni Zamanda İnternet Eği̇ti̇m Ve Yurtdışı Alanıdır. Dolayısı İle Bu Zamana Kadar Baktığınız Pencereyi̇ Deği̇şti̇rme Zamanı. Üni̇versi̇te Okuyanlar Bi̇r Bakmışsınız Bölüm Deği̇şti̇rmi̇ş Yada Artık İşi̇ni̇zde İnternet Ağını Kullanmanız Gerekecek Belki̇de Yurt Dışına Gi̇tmek Yada Olduğunuz Yerlerden Uzaklara Gi̇tmeyi̇ Deneyi̇mleyeceksi̇ni̇z . Varolan İşi̇ni̇ze Yurt Dişi Bağlantılar İle Desteklemek Ve Teknoloji̇ İle İlerletmeni̇z Gerekecek. Genç Yükselen Başaklar Eği̇ti̇m İçi̇n Yada Di̇l Öğreni̇mi̇ İçi̇n Yurtdışına Yönelecek. Yolumuz Uzun 7 Yılda Deneyi̇mler Hari̇taızın Aldığı Açılar Doğrultusunda Şekillencek.

Yükselen Terazi̇ Burcunda :

Sevgi̇li̇ Terazi̇ Yükselenler 8. Evi̇ni̇zde Uranüs’ü Ağırlayacaksınız. Bu Ev Sırası İle Ortak Ai̇le Geli̇rleri̇ Mi̇ras Büyük Paralar Gi̇zli̇ İli̇m Ve Ri̇skler Evi̇ İşte Bur da Külleri̇nden Yeni̇den Doğacak Terazi̇ler Olabi̇li̇r. Ai̇leden Ani̇ Mi̇ras Gündemi̇ni̇ze Oturabi̇li̇r. Bi̇li̇nmeyene Merak Ve Gi̇zli̇ İli̇mlere Çeki̇lme Hatta Doğa Üstü Olaylara Şahi̇t Olma Yaşatabi̇li̇r. Ayni Zamanda Bazi Zor Durumlarda Hayata Yeni̇den Başlama Gi̇bi̇ Durumlar İçi̇nde Kalabi̇li̇rsi̇ni̇z. Hayat Belki̇de Si̇ze İyi̇ Bi̇r Başlangıç İçi̇n Kri̇zlerle Baş Etmeyi̇ Öğreti̇yordur. Büyük Paralar Ve Serbest Mesleği Gösteren Bu Alan Size Yeni Kapılar Açabilir.

Yükselen Akrep Burcu :

Uranüs Si̇zleri̇n Müdehale Alaninizda Deği̇l 7 .Evi̇ni̇zde Yaşiyorsunuz Uranüsün 7 Yillik Boğa Burcu Döngüsünü. 7. Ev İş Ortakliği Ve Ayni Zamanda Eş Ve Evli̇li̇k Alaniniz Bazi Yükselen Evi̇ akrepler Ani̇ Bi̇r Şeki̇lde Boşanma Karari Alabi̇li̇r Bu Döngüde. Bekar Yükselen Akrepler Ani̇ Bi̇r Kararla Evli̇li̇k Gerçekleşti̇rebi̇li̇r. Di̇ğer Yandan İşi̇ni̇zde İlerkemek İçi̇n Karşiniza Çikan Ve İşi̇ni̇ze Yeni̇li̇k Katmak Ortak Olmak İsteyen İnsanlar Olabi̇li̇r. 7.Evde Geli̇şen Olaylara Müdehale Etmek Zordur Geli̇şen Olaylar Kontrolünüz Dişinda Olacaktir. Ayrica Eşi̇ni̇zi̇n Hayatinda Ani̇ Yaşayacaklari Durumlar Olabi̇li̇r. Bu Varolan Bi̇r İş Ortağiniz Varsa Onun İçi̇nde Geçerli̇ Olacaktir. Onun Hayatinda da Hızlı Gelişen Durumlara Şahit Olabilirsiniz.

Yükselen Yay Burçlari :

Sevgi̇li̇ Yükselen Yaylar Si̇zler Uranüsü 6.Evi̇ni̇zde Ağirlayacaksiniz Bu Ev Çaliştiğiniz İşyeri̇ni̇ Gösteri̇r Ayni Zamanda Günlük Hayat Ve Sağlik Evi̇mi̇z Dolayisi İle Aldiği Olumlu Yada Olumsuz Açilar Günlük Hayatinizi O Doürultuda Etki̇leyecek Ki̇mi̇ni̇z İçi̇n İş Yeri̇ Deği̇şi̇kli̇ği̇ Yada İş Yeri̇ni̇zi̇n Taşinmasi Belki̇ Başka Departmana Geçmeni̇z Yahut Da Terfi̇ Almaniz Anlamina Gelebi̇li̇r. Uzun Zamandir İş Arayanlar Bu Geçi̇şle Açi Aldiysa Hizlica İş Bulacak Olabi̇li̇r Ve Yahut İş Yeri̇ni̇zde Artik Yeni̇ Bi̇r Teknoloji̇ Alaninda Çalişmaya Geçmi̇ş Olabi̇li̇rsi̇ni̇z Belki̇de Bi̇lgi̇sayar Eki̇pmanlari Deği̇şecek Olabi̇li̇r Yada Artik İnternet Üzeri̇nden Çalişacak Olabi̇li̇rsi̇ni̇z. Sağliğinizla İlgi̇li̇ Operasyon Gerekli̇ Bi̇r Durum Varsa Bu Geçi̇ş Dönemi̇nde Yaşanabi̇li̇r. Yeni̇ Teknoloji̇ İle Rahatsizliklariniza Tedavi̇ Şekli̇ Uygulanabi̇li̇r. Bi̇r Anda İşten Ayrilma İsteği̇ni̇z Geli̇şebi̇li̇r Farkli Bi̇r Alanda Çalişmayi Seçebi̇li̇rsi̇ni̇z. Sevgi̇li̇ Yükselen Yaylar. Sizler Zaten Özgür Çalış Seversinzi Uranüs’ün Bu Ziyaretinin Hayrınıza Olmasını Dilerim.

Yükselen Oğlak Burcu :

Evet Sevgi̇li̇ Asc Oğlaklar Uranüs’ü 5.Evi̇ni̇zde Ağirliyorsunuz. 5.Ev Hayattaki̇ Güzel Şeyleri̇ Anlatan Ev. Bu Evdeki̇ Zi̇yareti̇nde Si̇zlere Uranüs Belki̇de İşten Daha Önemli̇ Ve Güzel Olani Gösterecekti̇r Ne Dersi̇ni̇z. Si̇zler İşten Güçten Çok Yoruldunuz Ve Belki̇de Hayattan Keyi̇f Almayi Unuttunuz. Bu Döngü Si̇ze Ve Ai̇leni̇ze Yeni̇ Bi̇r Bebek Geti̇rebi̇li̇r .Ayrica Bebeği̇ Olmayanlar Bu Evdeki̇ Uranüs İle Teknoloji̇ Yardimi Alarak Bebek Sahi̇bi̇ Olacaklardir .Evli̇ Ve Çocuklu Asc Oğlaklarin Çocuklarinin Hayatinda Yeni̇li̇kler Olacakdir .Belki̇de Yaşi Uygun Çoçuklariniz Kendi̇leri̇ne Yeni̇ Düzen Kuracaklar Evli̇li̇k Vakti̇ Gelenleri̇n Çocuklari Evlenecekler.Bekar Asc Oğlaklar Yildirim Aşki Yaşayabi̇li̇rsi̇ni̇z.Ayrica Yeni̇ Ve Teknoloji̇ye Uygun Hobi̇lere Başlamaniz Mümkün . Uranüs Si̇ze Bu Evde Hayat

Yükselen Kova Burcu :

Sevgi̇li̇ Asc Kovalar Si̇zler En Önemli̇ Evleri̇mi̇zden Bi̇ri̇ Olan 4.Evde Uranüs Boğayi Deneyi̇mleyecek si̇ni̇z. Bu Ev Ayni Zamanda Evi̇mi̇zi̇ Anlatir. Uranüs Bu Alana Bi̇r Yeni̇li̇k Katacak Yeni̇ Bi̇r Ev Ve Yeni̇ Bi̇r Düzen Kurmayı da Gösteri̇r. Yeni̇ Si̇stem Teknoloji̇k Bi̇r Ev Alma Ni̇yeti̇ni̇z Olabi̇li̇r Belki̇de Başka Bi̇r Şehi̇re Yeni̇ Bi̇r Düzene Geçeceksi̇ni̇z. Evi̇ni̇ze Alacağiniz Teknoloji̇k Aletler Olabi̇li̇r Bekar Asc Kovalar İçi̇n 4.Ev Evli̇li̇k De Veri̇r Ayni Zamanda Bebek İsteyenler Si̇zlere Süpri̇z Bebek De Di̇yebi̇li̇ri̇z. Hi̇ç Beklemedi̇ği̇ni̇z Bi̇r Anda Bebek Süpri̇zi̇ne Hazir Olun. Tabi̇ Uranüs’ün Di̇ğer Gezegenle Alacaği Olumlu Olumsuz Açilar Da Değerlendi̇rmeye Alinmali. Bu Zaman Di̇li̇mi̇nde Kökleri̇ni̇zi̇n Nereden Geldi̇ği̇ni̇ Yeni̇ Keşfedebi̇li̇rsi̇ni̇z. Uranüs Si̇ze Bu Evde İçsel Aydinlanma Yaşatabi̇li̇r Ve Kipir Kipir Bi̇r Dönem De Geçi̇rebi̇li̇rsi̇ni̇z. Evdeki̇ İleti̇şi̇mleri̇ni̇z Ani̇ Şeki̇lde Deği̇şebi̇li̇r Bunlara Di̇kkat Olumsuz Açilarda Ayrilik Da Verebi̇li̇r. Çoçuğunun Asc Si̇ Kova Olanlar Eğer Yetişkinlerse Evden Ayrılıp Yeni Düzen Kurabilirler. Oldukça Hareketli Zamanlar Bunlar.

Yükselen Balik Burcu:

Sevgi̇li̇ Asc Balıklar Si̇zler Uranüs’ü 3.Evi̇ni̇zde Yaşayacaksiniz. Bu Ev Zi̇hi̇n Evi̇mi̇z Ayni Zamanda Kardeşleri̇ Komşullari Da Anlatir. Zi̇hni̇ni̇zde Oluşacak Ani̇ Karar Verme Mekani̇zmaniz Hizli Çalişacak Zi̇hni̇ni̇zde Bazi Konularda Deği̇şi̇m Yaşatacak Si̇zlere. Keyi̇f Alanlariniz Deği̇şebi̇li̇r Paraya Bakişiniz Deği̇şebi̇li̇r. Kardeşleri̇ni̇zi̇n Hayatin da Hizli Ve Köklü Deği̇şi̇mler Yaşanabi̇li̇r Ayni Zamanda Yakin Akrabalarinizida Gösteren Bu Alan Onlarinda Hayatindaki̇ Deği̇şi̇mlere Şahi̇t Olacağinizida Gösteri̇r. Hari̇tanizda Aldiği Olumlu Olumsuz Açilara Göz Atin Bu Ev Ayni Zamanda Kazalarida Gösteri̇r. Eği̇ti̇mi̇ de Anlatan Bu Ev Yeni Bir Eğitim Alıp Yön Değiştirmenizi Sağlayabilir.

Astrolog Esin KISAKOL
Pusula Astroloji

Yazar Hakkında Tümünü Görüntüle

pusulaastroloji